Styret

Styret for 2015 er:

Leder
Torbjørn Engelsen

Nestleder
Martin Taranger

Kasserer
Sveinung Balland

Styremedlem
Siri Kristiansen

Styremedlem
Trine Stunner