Historie

Lyshornet Brass er en fusjon mellom Lysefjorden Musikklag og Kaland Brass.

Begge lag hadde over tid problemer med å holde medlemstallet oppe, og det ble høsten 2003 etablert et samarbeidsprosjekt kalt Kaland/Lysefjorden Musikklag (KLML). Dette utviklet seg etterhvert til å omfatte felles øvinger og opptredener, felles dirigent og felles styre. Samarbeidet ble etterhvert så tett, at vi i årsmøter 03.03.2008 besluttet å gå for en permanent fusjon. Dermed ble begge de gamle korpsene lagt ned, og stiftingen av Lyshornet Brass ble gjennomført samme dag.

Lysefjorden Musikklag var et av de eldste korpsene i regionen, med sin stiftingsdato fra 25.09.1925. Korpset har eksistert sammenhengende gjennom alle disse årene, og har en lang historie å fortelle.

Kaland Brass ble etablert i 1969, da under navnet Kaland Ungdomskorps.